Účastníci a facilitátoři skupin

Kdo jsou účastníci:

  • Skupinu tvoří zkušení lidé -  manažeři, týmoví vedoucí, vedoucí projektů, přičemž každý pochází z jiné firmy. (Při účasti více lidí z jedné firmy budou tyto rozděleni do různých skupin).
  • Od účastníků zařazených do těchto skupin se předpokládá ochota diskutovat případy z vlastní praxe ve skupině s ostatními účastníky při kontinuální práci po stanovenou dobu.
  • Skupina je založena na dobrovolnosti,  je na samotných účastnících, kolik toho řeknou o sobě, o svém tématu případně k dalším tématům.
  • V rámci zachování maximálního využití principu ´Sdílet a dostávat´ je od účastníků žádaná alespoň 10-letá pracovní praxe s výrazným podílem manažerských zkušeností

Jak a kým jsou skupiny vedeny/facilitovány:

  • Každou ze skupin vede zkušený facilitátor s mnohaletými facilitátorskými, lektorskými, koučovacími, mentorskými a manažerskými zkušenostmi.
  • Všichni facilitátoři prošli workshopem na upevnění zásad vedení bálintovských workshopů a strukturovaného brainstormingu
  •  Facilitátor bdí v průběhu skupiny nad pravidly a hlídá časový rámec, uvádí jednotlivé fáze.
  • Pokud to je vhodné, tak z pohledu zkušeného lektora a mentora prezentuje další nezbytné informace a pohledy k úspěšnému řešení a implementaci řešení, případně doporučí další zdroje relevantních informací, které se vážou k případu

Vaši facilitátoři / průvodci:

  Jan Holeyšovský                       Michaela Daňková                    Lenka Lamešová
  Garant programu, facilitátor     Facilitátorka                             Facilitátorka

HoleysDankova sedivaLamesova sediva


 Jana Lazarová                           Zuzana Prediger Stošić           Erika Tomešová
 Facilitátorka                              Facilitátorka                           Facilitátorka

Lazarova sedivaPrediger sedivaTomesova sediva