Proč vedení skupin na principu Bálintovské metody

Hlavní přínosy – obecně

 • Možnost sdílení a řešení aktuálních problémů zkušenými vedoucími pracovníky
 • K dispozici je širší portfolio zkušeností a dovedností, využívají se best practices a nadhled na problém, díky čemu se objevují nové cesty posouzení a řešení svízelných situací – a to pro všechny zúčastněné
 • Skupiny jsou odborně facilitované, co přispívá k vysoké efektivitě řešení
 • Strukturovaný proces

Hlavní přínosy pro účastníky

 • Možnost řešit pracovní a související problémy (např. worklife balance…) i mimo práce a to v bezpečném prostředí
 • Získání nových nápadů a dimenzí, rozšíření obzorů, dochází k pozitivní změně vlastního jednání, myšlení, názorů a postojů – posun vpřed
 • Možnost rozvinout schopnost sebeuvědomování (self-awareness), i zdokonalit schopnost porozumění a vnímání potřeb a postojů jiných
 • Získání nových zkušeností v mezilidské komunikaci a podávání zpětné vazby
 • Networking – získání nových kontaktů

Hlavní přínosy pro firmu

 • Účastník vnese do firmy nové postupy, nápady a inspirace
 • Zvýší se efektivita řešení konfliktů, problematických situací a nových projektů, ve kterých je účastník zainteresován
 • Forma motivace a ocenění klíčových zaměstnanců
 • Zvýšená spokojenost zaměstnanců