Reference

Kdybych neměla reference na vaší vzdělávací společnost Change Partnership jaké jsem měla, milá paní inženýrko Bachárová, trochu bych se bála co to udělá, takto zorganizovat vzdělávání. Vyšlo nám to společně ještě lépe než jsem čekala a ještě zábavněji než jsem čekala. A ještě nejsme tak vzdělaní, abychom se vzdali možnosti další spolupráce.

Vladislava Kůželová, Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Černošice

*********************************

Za součást naší dlouhodobé strategie jsme si vytýčili rozvoj vůdcovských dovedností našich vedoucích manažerů působících v mezinárodním prostředí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro realizaci programu ´YSoft Leadership Academy´.  Z oslovených vzdělávacích institucí, kterým jsme nabídli partnerství ve zmíněném programu, jsme vybrali Change Partnership, který vytvořil na základě našich požadavků program, veden zkušenými lektory ze zahraničí.

Celý proces realizace jednotlivých modulů YSoft Akademie trval bezmála dva roky a byl vysoce ohodnocen všemi účastníky, garanty Akademie a také kolegy, kteří byli svědky profesního postupu účastníků. Akademie se tímto významně podílela jednak na celé řadě změn u jednotlivých účastníků, tak i na zavedení změn v procesech a činnostech v rámci celé firmy. Jako nejvíce přínosný byl hodnocen rozvoj dovedností v oblasti leadershipu, vyjednávání, konzultačního prodeje a mezikulturálního managementu.

YSoft v tuto chvíli zvažuje možnost rozšířit Akademii i pro další kolegy.

Děkujeme Change Parnership za úspěšné partnerství v procesu přípravy a realizace YSOFT Leadership Akademie.

 Martin Zikmund, Chief Financial Officer, Y Soft Leadership Academy Ambassador, Y Soft Corporation a.s.

**********************************

Po úspěšné realizaci koučinkového projektu v SCA firmou Change Partnership, jsme Hanu Bachárovou požádali o vypracování konceptu a následnou realizaci projektu zaměřeného na rozvoj marketingového týmu SCA. Hlavním cílem bylo zvýšení samostatnosti a proaktivity mých podřízených.

Kombinací individuálního a týmového koučinku a několika interaktivních workshopů se tyto cíle začaly naplňovat. Na základě hodnocení a analýz po a před každou rozvojovou aktivitou se každá další naplánovala tak, aby odrážela naše momentální potřeby a kopírovala jak progres celé společnosti, tak změny a výzvy v rámci oddělení.

S radostí doporučuji Change Partnership pro realizaci rozvojových programů na míru tak, aby řešily a odstraňovaly překážky v rozvoji týmů a celé firmy.´

Markéta Fornůsková, Manažer marketingu, SCA Hygiene Products s.r.o..
V současnosti: Brand Manager, Consumer Health Care, Boehringer – Ingelheim s.r.o.

**********************************

V měsíci prosinec jsme oslovili několik dodavatelů, aby nám zpracovali konečnou Analýzu našeho interního projektu za dodržení několika specifických podmínek. Change Partnership byl vybrán a ukázal vysokou míru profesionality, spolehlivosti a efektivity.

Rád bych zdůraznil tři oblasti naši spolupráce:

  • Rychlost – Change Partnership dokázal promptně doporučit vhodného konzultanta a domluvit harmonogram
  • Včasnost – celý projekt byl vypracován v relativně krátké době a navíc v průběhu ´složitého´ období pro business – a to v době Vánočních svátků
  • Dobrá kvalita – navzdory krátké době pro vypracování, byla analýza dodána v požadované kvalitě a celý projekt byl schválen představenstvem

Díky dobré spolupráci najala naše skupina Change Partnership opakovaně.

Janis Lencevics, Managing director, Swedspan Slovakia (IKEA Group)

**********************************

S Change Partnership, konkrétně s paní Hanou Bachárovou, spolupracujeme již téměř sedm let. Obracíme se na ni při téměř každém požadavku naší firmy na vzdělávání zaměstnanců. Paní Bachárová nám vždy dokáže odborně poradit a doporučit vhodného lektora, nebo druh školení přesně dle našich představ. Takto jsme společně realizovali např. Odborný workshop pro managery zaměřený na hodnoty a strategické cíle společnosti, Týmový koučink pro manažery 1.linie, Týmovou práci pro manažery 2.linie, Koučinky pro všechny členy vedení společnosti, ale i Odborná školení pro pracovníky obchodního oddělení a telesalesu. Firma Fairway je velmi flexibilní a má kontakty na kvalitní lektory a kouče po celé ČR, čehož jako firma s pobočkami v Čechách i na Moravě hojně využíváme.

Lenka Prohasková, personalistka firmy Gebrüder Weiss, s r.o.

**********************************

Pro naše manažery distribučních plynárenských společností v České republice jsme vybírali dodavatele zakázkového programu zaměřeného na Řízení v procesu změny. K našemu překvapení nám většina vzdělávacích společností nabízela pouze statický program, který neodpovídal zaměření a dynamickým potřebám naší společnosti. Paní Bachárová jako jedna z mála s námi a RWE Academii koncernu vypracovala program, který korespondoval s našimi klíčovými kompetencemi, strategickými cíly, firemní kulturou a zahrnoval rovněž i požadavky na lepší vzájemné poznání se a spolupráci účastníků. Už pilotní projekt byl ohodnocen účastníky vysoce nad naše očekávání a rovněž tak pozitivně byly hodnoceny i další běhy tohoto programu.

Paul Stricker, HR Senior manažer, RWE Transgas a.s.

V současnosti: HR Business Partner, Unicredit Global Information Services

**********************************

S paní ing. Bachárovou jsme se seznámili v době, kdy jsme hledali dodavatele komplexního manažerského rozvojového programu pro naše rozrůstající společnosti. Paní Bachárová s námi aktivně spolupracovala v průběhu celého rozvojového programu a dle ohlasů a hodnocení jednotlivých modulů modifikovala další navazující moduly tak, aby rozvojový program plně vyhovoval potřebám firmy a účastníků. K úspěšnému průběhu celého dlouhodobého rozvojového programu velmi výrazně pomohly její zkušenosti a znalosti podnikatelského prostředí. Na základě naší zkušenosti můžeme velmi rádi doporučit paní Bachárovou i jiným firmám, které hledají nejenom dodavatele manažerského vzdělávání, ale i partnera pro dodání komplexních manažerských programů, jež mají maximálně reflektovat a bezprostředně reagovat na potřeby firmy.

Ing Lidie Vajnerová, akcionářka Centra Babylon a.s., Liberec

**********************************

Velmi doporučuji Hanu Bachárovou k poskytování služeb pro realizaci exekutivních programů a rovněž i dalších manažerských programů. S Hanou jsem spolupracoval, když organizovala školení pro mé přímé podřízené. S výsledky školení jsem byl nadmíru spokojen (a podobně i všichni účastníci). Hana prokázala vynikající komunikační schopnosti, kreativitu, jakož i výborné organizační schopnosti, a to během celého procesu naší spolupráce. Díky tomu se programy se zrealizovali dle plánu a pro všechny jejich účastníky byly vysoce přínosné.

Jacques Heintz

Regionální Vice-Prezident pro Evropu, Distribuce a přeprava, Coty

Předchozí: Regionální manažer pro střední a východní Evropu, Logistika, Kimberly Clark

**********************************

Pro náš komplexní manažerský program, určený pro vyšší a střední management, jsme hledali zkušenou a kvalifikovanou společnost, která nám kromě odborného přístupu a kvalifikovaných lektorů nabídne někoho s kým budeme úzce spolupracovat nejen při samotném návrhu programu, ale i při realizaci a vyhodnocování jednotlivých modulů. Tyto naše požadavky a představy naplnila paní Hana Bachárová, která aktivně spolupracovala nejen se mnou a lektory, ale i s dalšími účastníky tohoto dlouhodobého programu. I díky této spolupráci se náš manažerský program setkal s výrazným pozitivním oceněním zúčastněných manažerů, kteří velmi kladně hodnotili jak praktické zaměření všech kurzů tohoto programu na specifika PPF banky, tak i jejich přípravu a zajištění.

Mgr. Šárka Vávrová

Ředitelka odboru Kanceláře GŘ a HR manažer, PPF banka a.s.