Profil kouče Jan Valdinger

Profjanvil

Jan koučuje vyšší manažery různých národností na one-to-one základě, pomáhá jim odhalit a plně realizovat vlastní potenciál a využít ho pro jejich organizace, kolegy, rodiny a i pro ně samotné.

Zastával pozice výkonného ředitele na několika kontinentech, zastupoval zájmy významných skupin, v nichž budoval a řídil výdělečný byznys. Má rozsáhlé zkušeností s různými kulturami a měl to štěstí, že pracoval vedle lidí pocházejících z rozdílného prostředí a s různými očekáváními.

Díky předchozím funkcím, které zastával v oblasti práva, investičního bankovnictví a průmyslu, získal Jan rozsáhlé zkušenosti v realizaci složitých transakcí, strategickém plánování, rozvoji byznysu, marketingu, náboru a rozvoji zaměstnanců. Má vlastní zkušenosti s mnoha tématy, se kterými se v současnosti potýkají jeho vlastní klienti. To ho i kvalifikuje k tomu, aby podporoval ostatní; jeho prvotním cílem je pomoci klientům rozvíjet vědomí sebe sama a využít možností a řešení po ně samotné.

Reference

Klienti hodnotí výsledky jeho koučování vysoce pozitivně. Uvádějí, že se vrací k počátku věcí, mění jejich zavedené životní zvyklosti a vztahy s okolím, strategičtěji plánují, lépe čelí konfliktům, účinněji řídí, lépe zvládají problémy a nacházejí mnohem větší naplnění a uspokojeni než vůbec očekávali.

Kvalifikace

Jan je akreditovaným výkonným koučem – úroveň pro pokročilé, na Academy of Executive Coaching ve Spojeném království, uznaným ICF a EMCC.

Profesní dráha

Svoji kariéru započal v londýnské City jako právní poradce ve firmě nyní známé jako Clifford Chance. Později se stal specialistou pro korporátní finance v londýnské investiční bance Morgan Grenfell. První zkušenosti z oblasti řízení získal Jan v bance Standard Chartered Merchant, kde se stal i členem bankovní rady. Více jak 8 let řídil multikulturní investiční obchody banky, nejprve v Indii, pak v Hong Kongu a vykonával dozor nad pobočkami v Japonsku a Jižní Koreji.

Poté pracoval ve Velké Británii jako ředitel korporátních služeb pro přední mezinárodní strojírenskou společnost a díky tomu získal zkušenosti z oblasti průmyslu. Působil také jako partner ve společnosti londýnských právních poradců, která se později stala součástí mezinárodní právní společností Eversheds.

V roce 1994 se přestěhoval do Prahy, kde působil osm let ve funkci výkonného ředitele PPF investiční společnosti, přední finanční skupiny v České republice. Byl rovněž členem bankovní rady České pojišťovny, největší pojišťovací skupiny v České republice. Aktuálně předsedá dozorčí radě společnosti Cabernet Finance v Čechách a na Slovensku, která se specializuje na fúze a akvizice a je součástí globální sítě.

V roce 2004 založil v Čechách a na Slovensku „Change Partnership“ zaměřenou na oblast koučinku.

Postup při koučinku

Jan je přívržencem filozofie vycházející z toho, že koučovaná osoba potřebuje do hloubky prozkoumat své myšlenky, emoce a vlivy, které na ni působí; a především potřebuje nalézt prostor k hledání odpovědí na otázky kladené koučem. Kouč jedná jako partner diskutující o klientových nápadech a volbách. Klade klientovi výzvy a pomáhá mu dosáhnout takové úrovně, která se mu může zdát zpočátku nedosažitelná.

Je připraven i na roli mentora/poradce s tím, že je při tom schopen odlišovat zmiňovanou roli od ´čistého´ koučinku. Především v začátcích koučinku kouč může nabídnout pomocnou ruku, pokud bude mít klient potíže s nalezením odpovědí a to v ‘krizových‘ případech pokud “se loď potápí.“

Každý klient si vytvoří vlastní agendu a následně proběhne komplexní proces sebehodnocení, opírající se obvykle o metodu 360 a někdy i o psychometrické testování.

Obvyklá témata

Zahrnují

 • maximalizaci využití silných stránek; rozpoznání a následné odstranění takového chování, které je pro daného člověka limitující;
 • ujímání se a akceptování nové role;
 • rozvoj vlastních vůdčích schopností (leadership);
 • naslouchání a ovlivňování;
 • schopnost čelit výzvám a konfliktům;
 • využití asertivity a nikoli agrese;
 • efektivnější delegování a vedení jednání;
 • čas: jak ho najít a efektivně využít;
 • správné porozumění firemní politiky.

Hodně klientů řídí místní podřízené, má kolem kolegy, se kterými pracují a nadřízené sídlící v cizině, jimž podávají pravidelně zprávy. Dle Janových zkušeností si tito lidé často dobře vedou buď s nadřízenými, nebo stejně postavenými, nebo podřízenými, ale velmi zřídka se všemi třemi skupinami najednou. Koučink to mění.

Odvětví

Formy koučinku jsou společné všem profesím a Jan může snadno koučovat v jakémkoli odvětví, jak veřejném sektoru tak i soukromém. Jeho současní klienti pocházejí z vládního sektoru, technických oborů, lidských zdrojů, nemovitostí a IT/komunikací. Stejně dobře poskytuje odborné služby v bankovnictví i finančnictví.

Vzdělání a odborné kvalifikace

 • LLB, Univerzita v Newcastle upon Tyne
 • Právnická fakulta College of Law
 • Právní poradce (Anglie a Wales)
 • Academy of Executive Coaching

European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Česká Asociace Koučů (CAKO), bývalý předseda výboru lidských zdrojů, Americká Obchodní Komora.

Národnost

Jan má dvojí národnost, britskou a českou, jeho mateřštinou a jazykem koučování je však angličtina. Hovoří česky a francouzsky a má určité znalosti i v jiných jazycích.

linkedin in