Struktura, podmínky, termíny

Velikost skupiny

Četnost  a délka setkání

  • Doporučujeme 5 setkání jednou za 4-5 týdnů v rozmezí 4-5 měsíců
  • První setkání 4-hodinové, další 3-hodinové, dohromady 16 hodin setkání od 14-17 h. (resp. od 14-18 h.)
    účastníci si mohou v pravidlech domluvit i jinou frekvenci a délku setkání při dodržení konečného počtu 16 hodin
  • Délka řešení jedné kauzy – 1-1,5 hodiny (předpokládáme řešení 2 kauz za setkání)
  • Setkání se uskuteční v ověřených prostorech – např. Pronájem Klimentská

Cena v roce 2017

  • 15.900 Kč /účastníka/program / 16 hodin / 5 setkání (v ceně je zahrnutá účast na facilitovaných setkáních, pronájem  prostor, techniky, občerstvení, administrativa)

Přihláška, kontakt

Přihlásit se můžete pomocí Formuláře, případně pro více informací kontaktujte:

Hana Bachárová
Email: bacharova@changepartnership.cz
Mobil: +420 724302316