Reference klientů

Vybrané reference od klientů Jana Valdingera

Change Partnership Česká a Slovenská republika

 

Jan, jako zkušený manažer a kouč, mne nasměroval k plnění mých dlouhodobých cílů. Téměř každý předpoklad, který jsem během našich schůzek nadnesl, mi s notnou dávkou suchého britského humoru pomohl rozebrat, a efektivně mne vedl k tomu, abych přišel na to, co je ta správná věc, kterou je třeba v daném okamžiku udělat. 

Pomohl mi naučit se lépe soustředit na to, co je důležité, a nikoli naléhavé, účinněji delegovat úkoly na tým, dobře nakládat s časem, a – co bylo snad nejdůležitější – řídit i směrem k nadřízeným, ne pouze směrem dolů. Zlepšil jsem se v naslouchání, vyjednávání a ovlivňování, což jsou vše dovednosti potřebné k úspěšnému prosazení organizačních změn v někdy i ne zcela přátelském prostředí velké veřejné organizace. 

Výsledkem naší opakované spolupráce bylo, že jsem získal sebedůvěru k tomu, abych si stál pevně za svými cíli, a našel vlastní cestu k tomu, jak zvládat naléhavou každodenní rutinu v kombinaci s významnými dlouhodobějšími projekty, které pro mne byly důležité a na které jsem se chtěl soustředit. 

Jan je vynikající kouč, milý člověk, náročný a zábavný společník – a rozhodně doporučuji s ním pracovat. Laťku pro jakéhokoli kouče nasadil Jan vysoko.

Marek Petruš, ředitel sekce kancelář, Česká národní banka 

**********************************

„Jan je – z mého profesního pohledu- někým, kdo může být dobrým měřítkem pro kouče. Mohu řící, že Jan Valdinger je tím nejefektivnějším koučem, s jakým jsem se kdy setkal. Neustále klade výzvy na vaše vnímání a názorový systém – a tímto se liší od ostatních. Jeho pojetí koučinku není vůbec pasivní, ale právě aktivní. Velice mi pomohl definovat mé vlastní cíle a poskytl mi hodně praktické a pragmatické rady, které byly o mnoho účinnější než obecné formule.““

Generální ředitel, (německé národnosti) s působností v České/Slovenské republice a řídící aktivity i na jiných místech, zástupce významné mezinárodní společnosti poskytující odborné služby.

**********************************

„Během posledních 7 let jsem působil jako generální ředitel PrintSoft a.s. v Čechách a na Slovensku, která je v dané oblasti jedničkou na trhu. Během tohoto období společnost převzala Australská pošta. Jako součást globální skupiny jsem byl postaven před množství nových příležitostí a konfrontován s řadou nových témat.“

„Můj koučink s Janem Valdingerem začal asi před rokem, což je v profesní dráze dost krátké období. Systematicky mě vede ke změně řady mých zvyků a učí mě strategičtěji plánovat, což považuji za jeden z nejdůležitějších přínosů Janova koučování. Věřím, že mám nyní pravdivější obraz o sobě samém, svých možnostech a budoucích plánech.“

„Jeho koučování je neocenitelným přínosem také v tom, že u mě rozvíjí nezávislé posuzování vlastních dovedností a zlepšení, což jiné metody dostatečně neposkytují.“

„Mít kouče, není jen dlouhodobým přínosem. Považuji to za užitečné i proto, že mám možnost takto diskutovat o aktuálních tématech a získat nestranný názor na svá klíčová rozhodnutí. Jan, který má široké množství zkušeností z pole mezinárodního managementu, mi vždy dává dobré rady a často mě posouvá k dosažení něčeho, do čeho bych se bez jeho vstupu nikdy nevrhl.“

„Koučování samo o sobě není efektivní. Správný kouč, domnívám se, je tím nejdůležitějším východiskem. Já mám to štěstí, že jsem potkal Jana.“

Zbyněk Zbořil, generální ředitel, PrintSoft CZ, SK

**********************************

„S Janem Valdingerem z Change Partnership jsme se potkali v letadle z Londýna do Prahy a diskutovali jsme, jak by měl můj život v byznysu vypadat, aniž by to ovlivnilo můj handicap v golfu. Po bezprostřední reakci jsem zjistil, že Jan je byznys koučem.“

„Má spolupráce s Janem Valdingerem mi pomohla formalizovat určité období reflexe (dříve nikdy nezvažováno) a provést hloubkovou analýzu mého stylu vedení a řízení různorodého a kulturně náročného týmu v rodinném byznysu, který jsem měl to velké štěstí zdědit po otci. Před setkáním s Janem, bych zřejmě tato slova vůbec nevyslovil s ohledem na problémy v managementu, kterým jsem čelil. Avšak čas strávený s ním byl neocenitelným z mnoha důvodů, tak jako nikdy předtím jsem spokojen a naplněn v pracovním životě. Zeptejte se mé ženy!“

James N B Bovill BA (Hons), vrchní ředitel, Dawcul plc

**********************************

„Má vlastní zkušenost s koučinkem Jana Valdingera ovlivnila výrazně jak obchodní tak i osobní stránku mého života.“

„Po obchodní stránce mi hodně pomohl Janův styl kočování, hodně jsem si to užíval. Byl jsem zasvěcen do nových koncepcí a následně povzbuzován k jejich uvedení do praxe a dále pak jejich rutinnímu každodennímu využití v byznysu. Považoval jsem to za efektivní způsob učení a účinnou cestu při dělání chyb. Dle mých zkušeností má Jan nos na to, kdy pokládat obtížné otázky. Podporuji jeho přístup a jsem vděčný za metody, jakými tento proces doprovází.”

„Jan byl i velmi dobrým diskusním partnerem na testování nových myšlenek a konceptů. Považoval jsem to za důležitý „testovací trenažér” pro odzkoušení nových způsobů v businessu. Mohl jsem tak dělat chyby ve sterilním prostředí a vypilovat svoji taktiku k dokonalosti před použitím v reálném prostředí.“

„V osobní rovině mě zaujala analýza silných a slabých stránek a cítil jsem, že mi to pomohlo k větší objektivitě. Pro mě samotného byla zkušenost s koučinkem velmi cenná a zábavná a umožnila mi stát se efektivnějším jak v obchodním tak i v osobním životě. A navíc považuji Jana za skvělého společníka – nikdy jsme se spolu nenudili!!“

Johnny Dunford, vrchní ředitel DTZ Čechy a Slovensko